Najdete nás v 1. patře
Rezervujte si termín
+420 / 352 308 297

Masáže

Nabízíme Vám různé zdravotní i relaxační masáže vedené fyzioterapeuty nebo certifikovanými maséry.

Jaké masáže si u nás můžete vybrat?

 • Reflexní masáž šíjová sestava *
 • Reflexní masáž hrudní sestava *
 • Reflexní masáž zádová sestava *
 • Reflexní masáž pánevní sestava *
 • Míčková facilitace *

 • Klasická masáž částečná
 • Klasická masáž celková
 • Manuální lymfodrenáž horních končetin
 • Manuální lymfodrenáž dolních končetin

Masáže označené * jsou hrazeny pojišťovnou, v rámci terapie sestavené lékařem.
Veškeré masáže si můžete objednat / zakoupit na recepci rehabilitace u nás v prvním patře budovy polikliniky.

Ceník masáží a ostatní procedur je k dispozici na recepci rehabilitace.

Masáž klasická

Masáž klasická předchází bolestem v pohybovém ústrojí, vzniklé bolesti pomáhá odstraňovat, celkově pomáhá regenerovat organismus, odstraňovat stres, upevňuje tělesné i psychické zdraví.

Masáž klasická je důležitá pomoc při ovlivnění kůže, podkoží, svalů i vnitřních orgánů, slouží k uvolnění svalového napětí, dle potřeb naopak u oslabených svalů k jejich facilitaci.

Masáž klasická patří k nejstarším léčebným prostředkům a je pevnou součástí moderní fyzioterapie. Masáž vyvolává v těle místní, vzdálenou a celkovou reakci. Místní účinek masáže se projevuje na kůži urychleným ovlivňováním jejích povrchových vrstev, zvýšením sekrece potních žláz a normalizací napětí kůže.

Délka masáže trvá přibližně 20 – 25 minut

Reflexní masáž

Reflexní masáž na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou navíc propojeny vzájemně. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny v útrobních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém.

Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití široké.

Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění útrobních orgánů.

Účinky, které se dají touto masáží vyvolat se dají rozdělit na změny místní, tj. prokrvení a zvýšení teploty v místě působení a na vzdálené, které jsou vyvolány v místech, které jsou s danou oblastí spojeny nervově. K nim patří především změny prokrvení, ovlivnění svalového napětí a v neposlední řadě ovlivnění bolesti.

Reflexní masáž se provádí na sucho, bez použití masážních prostředků, hmaty jsou prováděny pomalu. Poloha pacienta záleží na vybrané sestavě, využívá se polohy na břiše nebo vsedě. Pořadí jednotlivých hmatů je dáno, každý hmat je zaměřen na některou ze struktur (kůže, podkožní vazivo, fascie, sval, periost). Délka jedné masáže trvá přibližně 20 až 25 minut.

Míčková facilitace

Jedná se o pomocnou fyzioterapeutickou metodu, jejíž autorkou je česká fyzioterapeutka Zdena Jebavá. Původně se tato technika využívala v léčbě dětí s astmatem, u nichž vede k ústupu dechových obtíží a ke snazšímu odkašlávání. Během aplikace se používá molitanový míček, kterým se uvolňuje ošetřovaný kožní úsek. Nervovou cestou dochází k pozitivnímu ovlivnění činnosti vnitřních orgánů a snížení napětí kosterního svalstva, hladkých svalů a k dalším změnám, které napomáhají uzdravení nebo aspoň k výraznému zlepšení stavu.

Použití:

 • Astma a další onemocnění dýchacích cest
 • Relaxace svalů zad a hrudníku
 • Poúrazové stavy - bolestivé jizvy, otoky, bolestivé klouby
 • Obrny periferních nervů - např. lícního nervu
 • Poruchy imunity, časté infekce dýchacích cest, alergické stavy
 • Vadné držení těla, skoliosy
 • Dětská mozková obrna k zlepšení spasticity
 • Vertebrogenní syndromy, migréna

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je speciální hmatová technika, zaměřená na lymfatický systém kůže a podkoží - tzv. povrchový mízní systém (v končetinách transportuje 80% lymfy). Posiluje vstřebávací a transportní funkci mízního systému podporou lymfomotoriky, kontrakčních schopností lymfatických cév a vnitřních pulzních mechanismů lymfatického systému.

Jde o zcela odlišnou techniku oproti klasické masáži, která řeší jinou problematiku a je zaměřena na ovlivnění hlouběji uložených struktur (svalů, šlach a fascií), působí větší silou a zvyšuje prokrvení.
Manuální lymfodrenáž se provádí malým tlakem (30-40mm Hg), pomalým tempem a jemnou hmatovou technikou, která je velmi příjemná. Nemůže způsobit žádné bolestivé pocity, nesmí zvýšit prokrvení ošetřovaných partií. Nepoužívají se při ní žádné emulze ani oleje. Postup drenáže je nutno znát a bezpodmínečně respektovat.

Předpokladem smysluplného a bezpečného provádění této metody je znalost anatomie a funkce lymfatického systému, zejména stavby lymfatických cév a průběhu lymfatického řečiště. Efekt manuální lymfodrenáže je zcela limitován odbornou kvalitou toho, kdo ji provádí.

Po manuální lymfodrenáži je potřebný intenzivnější pitný režim.

Oficiální web polikliniky Sokolov - Léčebně preventivní zařízení s.r.o. - Sokolov